Електрическа

„ПИ ЕНД ЕН ИНВЕСТ“ ЕООД е партньор с водещата в бранша компания „Интер Пауър“ ООД чиято дейност включва:

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ:

· Цялостно изграждане на промишлени и битови електроинсталации
· Ремонт и поддръжка на промишлени и битови електроинсталации
· Проектиране според нуждите на клиента
· Производство, монтаж и инсталиране на промишлени и битови електрически табла
· Доставка и монтаж на генератори и UPS системи
· Доставка, монтаж и вкарване в експлоатация на трафопостове

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

· Проектиране и предварително проучване
· Подготовка на документация за кандидатстване по Евро програми
· Изграждане от сертифицирани ВЕИ специалисти
· Поддръжка и почистване
· Тестове и въвеждане в експлоатация

МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

· Проектиране, изграждане и сертифициране на активни мълниезащитни инсталации
· Изграждане на заземителни инсталации

ОСВЕТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:

· Проектиране и 3D визуализация на промишлени и битови осветителни инсталации
· Доставка и монтаж на промишлени и битови осветителни LED инсталации;
· Доставка и монтаж на декоративно LED осветление
· Преработка на луминисцентни осветителни тела с LED осветление
· Търговия и дистрибуция на LED осветление
· Проектиране доставка и поддръжка на системи за биодинамично осветление

СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

· Проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение
· Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъп
· Проектиране и изграждане на звънчеви и видео домофонни системи
· Структурно окабеляване – за кабелна телевизия, компютърни и телефонни мрежи

СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ – УМЕН ДОМ – BMS (building management system)
Проектиране, изграждане, поддръжка и дистрибуция на:

· Системи за ДОМАШНА автоматизация. Безжична и кабелна.
· Системи за СГРАДНА автоматизация BMS (building management system).
· Системи „УМЕН ГРАД“ – LoRa, NB IoT, Sigfox
· Системи за хотелска автоматизация и модернизация. Безжична и кабелна.
· Системи за управление на енергия и следене на консумация
· Системи за мултимедия и озвучаване

ТЪРГОВИЯ И ДИСТРИБУЦИЯ НА ПРОДУКТИ

· LED осветление
· Системи за домашна и сградна автоматизация
· Релета за промишлеността и бита. Времеви, мониторинг, термостати, контактори, захранвания и др.