Електрическа дейност

„ПИ ЕНД ЕН ИНВЕСТ“ ЕООД е партньор с водещата в бранша компания „Интер Пауър“ ООД чиято дейност включва:

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ:

 • Цялостно изграждане на промишлени и битови електроинсталации
 • Ремонт и поддръжка на промишлени и битови електроинсталации
 • Проектиране според нуждите на клиента
 • Производство, монтаж и инсталиране на промишлени и битови електрически табла
 • Доставка и монтаж на генератори и UPS системи
 •  Доставка, монтаж и вкарване в експлоатация на трафопостове

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

 • Проектиране и предварително проучване
 • Подготовка на документация за кандидатстване по Евро програми
 •  Изграждане от сертифицирани ВЕИ специалисти
 • Поддръжка и почистване
 • Тестове и въвеждане в експлоатация

МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

 • Проектиране, изграждане и сертифициране на активни мълниезащитни инсталации
 • Изграждане на заземителни инсталации

ОСВЕТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:

 • Проектиране и 3D визуализация на промишлени и битови осветителни инсталации
 • Доставка и монтаж на промишлени и битови осветителни LED инсталации;
 • Доставка и монтаж на декоративно LED осветление
 • Преработка на луминисцентни осветителни тела с LED осветление
 •  Търговия и дистрибуция на LED осветление
 • Проектиране доставка и поддръжка на системи за биодинамично осветление

СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

 • Проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение
 • Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъп
 • Проектиране и изграждане на звънчеви и видео домофонни системи
 • Структурно окабеляване – за кабелна телевизия, компютърни и телефонни мрежи

СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ – УМЕН ДОМ – BMS (building management system)

Проектиране, изграждане, поддръжка и дистрибуция на:

 • Системи за ДОМАШНА автоматизация. Безжична и кабелна.
 •  Системи за СГРАДНА автоматизация BMS (building management system).
 • Системи „УМЕН ГРАД“ – LoRa, NB IoT, Sigfox
 • Системи за хотелска автоматизация и модернизация. Безжична и кабелна.
 • Системи за управление на енергия и следене на консумация
 • Системи за мултимедия и озвучаване

ТЪРГОВИЯ И ДИСТРИБУЦИЯ НА ПРОДУКТИ

 • LED осветление
 • Системи за домашна и сградна автоматизация
 • Релета за промишлеността и бита. Времеви, мониторинг, термостати, контактори, захранвания и др.