Консултантски дейности

„ПИ ЕНД ЕН ИНВЕСТ“ ЕООД е дългогодишен партньор с утвърденото дружество „ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ СДР“ ЕООД, което е частна консултантска компания, специализирана в предоставяне на консултантски услуги в областта на подготовка и управление на проекти за финансиране в България, кредитно и управленско консултиране.

През годините на дейност дружество „ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ СДР“ ЕООД се е доказало, като надежден партньор, осигуряващ експертна намеса при подготовката и осъществяването на проекти от всякакво естество. „ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ СДР“ ЕООД е лоялен и коректен партньор на бизнеса, банките и браншовите организации. Разполага с експерти с опит, ползващи се с уважението на институциите, администрацията и българските и международни банки.

„ПИ ЕНД ЕН ИНВЕСТ“ ЕООД съвместно с „ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ СДР“ ЕООД предлагат на частния сектор широк спектър от услуги включително:

· Управленско консултиране – общо управленско консултиране; анализ на текущото състояние на дружество, в това число в областта на финансите и финансовото управление, маркетинговата и търговската дейност, управление на човешките ресурси, административни функции, информационни технологии; описване и препоръки за оптимизиране на дейността и на отделни процеси; изготвяне на стратегия за развитие и на план за имплементиране; фирмена структура и преструктуриране; анализ и препоръки за развитие на бизнес модел; изготвяне на правила и процедури; пазарни проучвания; проучвания за позициониране на клиента на съответния пазар; въвеждане на нови продукти; изготвяне на бизнес планове и маркетингови стратегии; организиране и провеждане на обучения;

· Кредитно консултиране за юридически лица /инвестиционни и оборотни фирмени кредити/, както и договаряне на рефинансиране и обединяване на текущи кредити