Отопление, вентилация и климатизация

„ПИ ЕНД ЕН ИНВЕСТ“ ЕООД е партньор с динамично развиващото се дружество „Хидроклимат“ ЕООД, чиято дейност включва:

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

 • Изчисляване на топлинни загуби на помещения;
 • Изчисляване и оразмеряване на отоплителна инсталация;
 • Доставка и монтаж на: Газови котли и горелки; Пелетни котли и горелки; Котли на твърдо гориво; Тръбопроводи и арматура за отоплителни инсталации; Помпи; Водно подово отопление; Отоплителни тела – радиатори, конвектори, лири за баня.
 • Гаранционно и следгаранционно обслужване.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

 • Изчисляване на необходимото количество въздух за различните типове помещения;
 • Изчисляване и оразмеряване на вентилационна инсталация;
 • Доставка и монтаж на: Климатични камери; Рекуператори; Вентилатори; Въздуховоди; Решетки; Филтри; Шумозаглушители; Калорифери; Ел. табла за автоматизация и контрол;
 • Гаранционно и следгаранционно обслужване.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

 • Изчисляване на топлинни загуби и охладителен товар;
 • Изчисляване и оразмеряване на климатични инсталации;
 • Доставка и монтаж на: Термопомпи; Водоохлаждащи агрегати; Климатици; VRF и mini VRF системи; Конвектори; Водно подово отопление / охлаждане; Буфери и хидравлични изравнители; Помпи; Тръбопроводи и арматура.
 • Гаранционно и следгаранционно обслужване.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

 • Избор;
 • Изчисляване и оразмеряване на соларни системи за битова гореща вода;
 • Доставка и монтаж на: Соларни панели; Соларни бойлери; Помпи и помпени групи; Соларни обезвъздушители; Управления за соларни инсталации; Тръбопроводи и арматура.
 • Гаранционно и следгаранционно обслужване