Производство на конструкции за трансформаторни подстанции

„ПИ ЕНД ЕН ИНВЕСТ“ ЕООД е партньор с водещата електроинженерингова компания „СМС – С“ ЕООД, съвместно с която проектираме, произвеждаме, оборудваме и монтираме контейнери за различни видове трансформаторни подстанции.